Vad är DramaDirekt?

DramaDirekt är en pjäsbank som grundades på initiativ av Sveriges Dramatikerförbund 1997. Projektet finansieras med hjälp av pengar från Statens Kulturråd.

Sveriges dramatiker har tidigare haft svårt att sprida sin dramatik och teatrar och fria professionella grupper har ibland haft svårt att hitta nyskriven svensk dramatik att spela.

Förhoppningen är att förenkla och göra arbetet mer stimulerande för teaterns aktörer. Vi har valt att börja med nyskrivna pjäser och arbeta oss bakåt i tiden. Men i DramaDirekt kan man också finna efterfrågade klassiska verk. DramaDirekt innehåller dessutom svenska översättningar av utländsk dramatik.

Även privatpersoner skall kunna söka och läsa ur vårt pjäsbibliotek. Kanske kan projektet också locka fler och nya grupper att läsa dramatik och gå på teater. Idag spelas många pjäser bara någon enstaka gång trots framgångar på scenen. Därför är nästan samtliga av våra pjäser tillgängliga för köp via print-on-demand. Enkelt, snabbt och billigt.