Oda Fiskum (1985)

Dramatiker, Medlem i Dramatikerförbundet

Oda Fiskum är dramatiker, dramaturg, sinolog och översättare utbildad vid teaterhögskolan i Peking.
Verksam sedan 2010 i Norden och Kina. (Medlem i norska dramatikerförbundet)
Anställd som kursansvarig för dramatik vid Biskops-Arnös folkhögskola.

Kontaktinformation

https://www.instagram.com/oda.fiskum/
https://iprltd.co.uk/?q=author/fiskum-oda
odafiskum@gmail.com