Hans Kumelin (1941)

Översättare, Medlem i Dramatikerförbundet

Verksam som skådespelare, regissör, dramatisör och översättare sedan 1965.

Kontaktinformation

Kontakt per e-mail: h.kumlien@gmail.com