Dramatik i skolan

Dramatik är konsten att berätta på ett spännande sätt

Centrum för dramatik samarbetar med DramaDirekt och har metoder för hur man kan använda dramatik som ett redskap i läsfrämjande arbete och hur man med hjälp av dramatiskt berättande och manusbunden text på ett lustfyllt sätt kan arbeta med läs- och skrivutveckling.

Centrum för dramatik hjälper också till med att planera dramatikprojekt, förmedla dramatikerbesök och föreläsningar samt workshops inom dramatiskt skrivande och berättande.

Läs mer om Dramatik i skolan

Gilla Dramatik i skolan på Facebook