Välkommen till DramaDirekt!

DramaDirekt är en pjäsbank som grundades på initiativ av Sveriges Dramatikerförbund 1997.

Syftet är att främja, sprida och tillgängliggöra den skrivna dramatiken i Sverige och utomlands. I vår katalog hittar du svenska översättningar av internationella succéer, samt svenska pjäser översatta till andra språk.

Alla våra pjäser är skrivna av professionella dramatiker.

Tjänsten vänder sig både till yrkesverksamma inom teaterbranschen och privatpersoner.

Som professionellt verksam inom teater kan man ansöka om ett konto för att ladda ner gratis.

Som privatperson kan man köpa en print on demand-bok för 100 kr som tar ungefär en vecka att hamna i brevlådan. God läsning!

DramaDirekt drivs med stöd av Statens kulturråd.