Baku


av Peter Holst

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 7

Genre

Komedi
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


BAKU

Ett skådespel i tre akter i traditionen av Swedenhielms av Hjalmar Bergman och Söndagspromenaden av Lars Forssell.

Greger Renkvist har tjänat en förmögenhet på affärer i Azerbajdzjan och i samband med detta tilldelats Alfred Nobels Fredspris då han av affärsmässiga skäl fått de stridande parterna i den väpnade konflikten kring Nagorno-Karabakh till förhandlingsbordet under devisen: Make busines, not war.

Efter 3 månader i Baku återkommer Greger till villan på Djurgården där han bor med sin fru Stella och sonen Jesper (från ett tidigare förhållande). Greger är märkt av uppbrottet från älskarinnan Sanne i London. Stella har under hans frånvaro provat ett ménage-a-troi-förhållande med vännerna Douglas och Katja som nu beslutat sig för att återta sin parrelation. Jesper berusar sig med bekanta från det nysvenska trasproletariatet på Södermalm.

Villan är fylld av vänner och bekanta som firar Gregers fredspris, limousinerna väntar på grusgången för att ta dem till det privata jetplanet på Bromma flygplats då journalisten Max anländer med nyheten om att krig åter brutit ut i Baku på grund av Gregers tvivelaktiga affärsmetoder. Gregers medarbetare, den utbrände, f.d. departementssekreterare på UD Jens-Otto Krogh är försvunnen någonstans på vägen från Baku med värdepapper och pengar. Även Pamela, säkerhetskonsulten Wåges unga flickvän, är försvunnen. Pamela och Jens-Otto sågs senast på ett lastbilsflak i samband med militärkuppen i Baku.

Den samtid vi känner ömsar skinn, vittrar sönder och en ny epok tar form; främmande och oroväckande, fylld av möjligheter och risker. Det är vaktombyte i societeten, familjebilden blir allt mer splittrad och det undermedvetna flyter upp till ytan och tar dramatisk form. De privata relationerna står sig slätt gentemot produktionsvillkoren eller är det tvärtom?

Greger kommer hem till villan på Djurgården för att senare på kvällen motta fredspriset i Oslo. Komplikationer uppstår, hinder läggs i hans väg.

Peter Holst, 2009.