Slutspel


av Samuel Beckett

Översättare

Magnus Hedlund

Originaltitel

Endgame/Fin de partie

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 3

Genre

Komedi
Tragedi

Längd

>90 min

Originalspråk

Franska

Översatt till

Svenska

Synopsis


Samuel Beckett skrev Slutspel 1956, fyra år efter den exempellösa framgången med I väntan på Godot. Han skrev den, liksom Godot, på franska, som han använt som litterärt språk sedan krigsslutet, men översatte den efter ett par år till sitt modersmål engelska. Han räknade båda versionerna som original, men införde sina successiva ändringar, oftast föranledda av problem han stötte på eller idéer han fick när han själv regisserade, endast i den engelska versionen.

Föreliggande översättning, ursprungligen avsedd för en uppsättning på Dramaten 1999, som aldrig blev av på grund av sjukdomsfall, är gjord från franskan, men följer de ändringar Beckett införde i sin "definitiva" version, som han hann fullborda och som publicerades posthum i The Theatrical Notebooks of Samuel Beckett, 1992.

 

Slutspel kom att bli emblematisk för 50-talets "det absurdas teater", eller "absurdism" som det något oegentligt kom att kallas i Sverige, med sin klaustrofobiska scenbild med bland annat två soptunnor varur huvudpersonen Hamms båda gamla föräldrar då och då tittar fram.

 

– Magnus Hedlund