DIAGNOS:BABY


av Isabel Cruz Liljegren

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 3

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


DIAGNOS: BABY

SYNOPSIS
En ung kvinna, HON/HEN, avsäger sig all flickighet/femininitet, alla yttre attribut som är kvinnligt kodade, för att av samhället bli behandlad som en ickesexualiserad fullvärdig person jämbördig med män. Efter ett försök att genomföra ett kirurgiskt ingrepp på sig själv för avlägsna sina bröst blir hon tvångsinlagd på psyket. Där hamnar hon i ett sorts limbo i sina egna tankar och teorier och börjar nysta i bakgrundshistorien till att hon hamnat där. Men HON/HEN har förlorat en del av sin identitet på vägen. Den förlorade delen manifesterar sig som BABY i hennes vakendrömmar om frihet och lesbisk kärlek.
En berättelse om vägen från att vara flicka till att bli politiskt queer (en hen). Om mäns ”vardagsövergrepp” och kvinnorollens snävhet som tvingar till subversion.


ISABEL CRUZ LILJEGREN 2013-01-03