DREAM BUSINESS


av Kerstin Perski

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 3


Urpremiär

2013 Orionteatern

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Pjäsen har fötts ur en ilska över vår absurda tid och den växande tendensen att förvandla oss själva och våra medmänniskor, våra känslor och drömmar till varor och utbytbara ting.
Handlingen är förlagd till ett källarrum där fyra tjejer utsatta för trafficking, sitter instängda med varandra. Tillsammans med sina två förövare, har de blivit vilseledda av föreställningen om att det går att få ett bättre liv bara de gör sig tillräckligt eftertraktade.
Trafficking och mänsklig slavhandel är för mig den yttersta konsekvensen av en livshållning där allt är till salu, så länge det finns en efterfrågan. Hur ska en människa född i vår tid stå emot det växande köpslåendet? Och vad händer med oss om vi slutar reagera? I vår konsumistiska värld är medmänsklighet inte längre lönsamt. Men frågan är hur man överlever som människa i en värld som blir alltmer omänsklig? Om det mänskliga överhuvudtaget har en chans, eller rentav är vår enda chans?
Det är en mörk pjäs, det medger jag. Men det är också en pjäs full av tilltro till det inom oss som vägrar att finna sig i att reduceras till en förbrukningsvara. Tilltro till vänskapen. Och till vänskapens potential att ingjuta mod och kraft att ta sig ur en hopplös situation. Med ett tilltal som är både förtvivlat, svart och dråpligt humoristiskt, tänker jag mig att den vänder sig till alla som har börjat reflektera över vart vi egentligen är på väg i den bästa av alla tänkbara världar.

Kerstin Perski, april 2010