Parias


av Richard Rosengren

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 2

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Synopsis


(1 man, 1 kvinna, 1 valfri)

Parias är löst baserad på en av Ola Hanssons noveller. Parias ställer frågor om var människans ansvar börjar och slutar. Vem som är skyldig och vem som bär skuld. Och hur och varför samhället måste bestraffa skulden.

Parias är ett tätt kammarspel om brott och straff. En barnamörderska har fått sin dom, fyra år i fängelse. En journalist, Referenten, söker upp Domaren för att ifrågasätta domen, för att ställa frågan om inte den som dömer måste vara utan skuld. Domaren anklagar Referenten för att utnyttja den dömda, Marie, för att döva sitt eget samvete när han försöker överta hennes skuld.

I novellen frågar sig Hansson: "Varför kastar samhället på sopbacken denna unga flicka, som kanske har en själv så blank som en spegel och en karaktär av purt guld, om än där sitter levrat barnablod på händerna?"

En version av Parias hade premiär våren 2013 på Helsingborgs Stadsteater. Den spelades då i en dubbelföreställning med August Strindbergs "Paria" som också är baserad på en av Hanssons noveller.