The Undiscovered Country


av Jacob Hirdwall

Översättare

Rochelle Wright

Originaltitel

Det oupptäckta landet

Förläggare

Nordiska Aps

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis


Cast of characters
Dr. Tekla Gudmundsdóttir, age 25
Prof. Arnar Hallgrímsson, age 50
Aion, appears to be about 30
Birna, receptionist at GENOME, age 30
Dr. Páll Sigurdsson, age 35
Dr. Sólrún Ásgeirsdóttir, age 45
Claude Roche, age 40
The Reporter
The Four Men from The Millenium Trust
The Spokesman
The Second man
The Third man
The Fourth man
The Boy, appears to be about 10
Three Boys, ages 12-15
---
Various television voices