Ayn


av Jens Peter Karlsson

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 11


Urpremiär

2010 Teaterrepubliken

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


(Fem till femton skådespelare.)

Den amerikanska författaren och filosofen Ayn Rand är 1900-talets främsta förespråkare för den oreglerade laissez-faire-kapitalismen. Hennes romaner från 40- och 50-talet har haft ett enormt inflytande över framväxten av den nyliberala rörelsen, som under slutet av seklet omformulerade den politiska diskursen.

En episk historia i en värld där den rationella egoismen är den givna ledstjärnan. En värld där suveräna individer ingår frivilliga kontrakt och staten endast ansvarar för den judiciella makten. En värld där altruistiska handlingar är undantagslöst destruktiva. En värld utan parasiter.