GERTRUD (Gertie)


av Hjalmar Söderberg

Översättare

Ingemar Lindahl

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 3

Genre

Talpjäs

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska