Sonjas ansikte


av Agneta Elers-Jarleman

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 1


Urpremiär

2006 Göteborgs stadsteater

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Pjäsen är skriven av Agneta Elers-Jarleman med dikter av Sonja Åkerblom. Tonsättningarna är dels hämtade ur Åkesson/Edander Slagdängor och Sonjas Sånger, dels nykomponerade av Gunnar Edander.