Maria Callas in antic context (English)


av Ulla-Britt Edberg

Översättare

Peter Böök

Originaltitel

Maria Callas i antik kontext

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1   

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis