What's up, Sápmi?


av Erik Norberg

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 1


Urpremiär

2010 Giron sámi Teáher

Genre

Sketch
Barn/Ungdom
Komedi
Tragedi
Bydgespel
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


What’s up, Sápmi?
Åtta unga samer lockas iväg från en samisk sommarfest av ett märkligt SMS som landat i deras respektive mobiler. Den okände avsändaren ställer en fråga som kräver svar: "En av er är inte en riktig same - vem?" En diskussion uppstår och ungdomarna beslutar att gå laget runt: Var och en ska berätta om sin samiskhet och låta de andra avgöra. Under en akt, c:a 75 min, får vi ta del av de åtta ungdomarnas berättelser, texter som bygger på autentiska intervjuer med samiska ungdomar som gjordes under 2010. Här får vi möta den homosexuelle samen som kastas ut ur samebyn och ställs inför ett ultimatum: antingen återvända som en riktig karl och ta hand om sina renar, eller se dem gå till slakt. Vi får träffa sametjejen som frysts ut och nu kämpar för att tillägna sig språket och kulturen. Vi möter ursamen som flytt hemifrån under trycket att gifta sig med den rätta flickan från grannbyn. Kan en same vara vegan och därmed motståndare till rennäringen? Vad är en dubbelsame och vad gör en skvättlapp? Och framför allt: vem har skickat SMS:et som samlade dem? Alla dessa frågor och fler därtill besvaras i What’s up, Sápmi?

What’s up, Sápmi? spelades i uruppsättningen av fyra skådespelare (3k, 1m). Speltid: en akt, c:a 75 min.