Fem gånger Gud


av Jonas Hassen Khemiri

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 3


Urpremiär

2008 Riksteatern, Växjö

Genre

Barn/Ungdom
Komedi
Tragedi
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Fem gånger Gud ingår i samlingen Invasion!
som finns utgiven i bokform på Norstedts förlag:

9170016739.jpg 

Pjäsen består av ett genomdrag av en pjäs som dramaläraren Rolf har skrivit tillsammans med sina fyra teaterelever Blanca, Idris, Olivia och Sanoj. Eleverna har fått i uppdrag att skriva varsin drömscen utifrån Strindbergs Ett drömspel. Eftersom de inte har läst pjäsen tolkar de "dröm"-konceptet bokstavligt och använder följaktligen sina scener till att gestalta sina egna drömmar, snarare än Strindbergs. I varje scen är det en av rollerna som har makten, Rolf står för den första scenen, därefter följer, i tur och ordning: Blanca, Idris, Olivia och Sanoj. I scen 1–4 är Sanoj tyst och maktlös. Allt förändras i scen 5. Gränserna mellan respektive scen ska göras vaga. Resultatet blir fem scener som präglas starkt av sina respektive avsändares sanningsversion.
Scenen blir ett verktyg för maktutövning, självgestaltande, självbedrägeri. Scenen blir allas chans att få spela Gud.