I do for money


av Åsa Olsson

Förläggare

Draken teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2   


Urpremiär

2008 Dramalabbet, Stockholm

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Två kvinnor, från helt olika delar av världen. Olika förutsättningar i livet, olika bakgrund. En svensk journalist och en thailändsk sexarbetare. Båda ser den andra som nån form av offer och frågan är om inte båda har rätt.
Vilka offer är vi egentligen för vår samhällsstruktur och hur påverkar det oss i mötet med den andra? Är det möjligt för dessa två kvinnor att bryta sig loss från samhällets och omgivningens pålagda moraluppfattning och finna identifikation, kunna mötas, som människor?