Löwensköldska ringen


av Kerstin Perski

Förläggare

Nordiska Aps

Antal skådespelare

Kvinnliga: 8    Manliga: 8


Urpremiär

2008 Stockholms Stadsteater

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Dramatisering fritt efter Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd av Selma Lagerlöf.

En förbannelse vilar över den Löwensköldska släkten. En kedjereaktion har satts igång där ett brott i det förgångna, baserat på girighet och ”guldtörst” har krävt sin hämnd, vilket har lett till nya brott där oskyldiga har fått sätta livet till och nya krav på hämnd. Men frågan är vad det är för en förbannelse, egentligen? Kanske, tycks Selma Lagerlöf vilja säga, är kärlekslösheten och oförmågan att älska människorna, den värsta förbannelsen av alla.

I dramats centrum finns det mörka kärleksdramat mellan prästen Karl- Artur Ekenstedt och de fyra kvinnor omkring honom som alla älskar honom på olika sätt. I kampen att stå emot de jordiska lockelser som drog ner hans förfäder i fördärvet och leva ett sant kristet liv, kastas Karl-Artur mellan ljus och mörker. Bredvid honom finns fästmön, den stolta, frimodiga Charlotte Löwensköld som han älskar passionerat, men tidigt slår upp förlovningen med för att hon utgör en alltför farlig lockelse. Här finns hans överbeskyddande mamma, Överstinnan, som alltid har beundrat och överöst honom med kärlek men också med sina krav på att han ska bli något stort för hennes skull. Den tredje kvinnan, är den enkla gårdfarihandlerskan Anna Svärd, som han gifter sig med av en nyck, för att bevisa för sig själv och sin omgivning att han hellre lägger sitt öde i Guds händer än följer sina jordiska passioner. Mot all förväntan, blir han ändå kär i sin fru. Men den enkla, men lidelsefulla Anna står inte ut med hans oförsonliga karaktär. Höggravid med Karl-Arturs barn, lämnar hon honom och ger sig ut på vägarna igen för att tjäna sitt eget uppehälle. Den fjärde kvinnan är den fula, lismande Thea Sundler, organistfrun som älskar honom med en ödesmättad styrka som han inte kan stå emot, trots sin växande avsmak för henne. I periferin figurerar också Henrik Schagerström, den rika brukspatronen, som Charlotte först avvisar, men sedan gifter sig med, trots omgivningens förtal och misstro.

Under detta konkreta relationsdrama tickar ett annat, mer ödesmättat. Det handlar om den förbannelse som ligger över den Löwensköldska släkten, sedan flera generationer tillbaka. Karl-Artur tycks vara den som blivit utvald att bli de hämndlystna krafternas offer, Tea Sundler deras verktyg.

I min dramatisering har jag velat spegla berättelsens blandning av realistiskt relationsdrama och spöklikt ödesdrama. Genom hela pjäsen har jag velat hålla liv i frågan, vad det egentligen är som styr Karl-Artur mot hans fördärv. Är det hans egen hårdnackade och impulsiva karaktär eller är det den gamla förbannelsen som verkar i tysthet? Vilken roll spelar kärleken? Kan den ge Karl-Artur modet att gå emot sitt öde, verkligt eller inbillat? Till slut blir Charlotte Löwensköld den som i sista stund lyckas rädda Karl-Artur ur hans förvirring och Thea Sundlers klor, genom att möta honom med den verkligt helande kärlek som inte kräver något för egen del.