Istället för en annan


av Ralf Karlsson

Förläggare

Sunklo/Finlands Dramatikerförbund

Antal skådespelare

Kvinnliga: 6    Manliga: 15

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis