Klockskatten


av Ralf Karlsson

Förläggare

Sunklo/Finlands Dramatikerförbund

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 12

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis