Ökenprofeten


av Ralf Karlsson

Förläggare

Sunklo/Finlands Dramatikerförbund

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 12

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis