Hemliga rum


av Iwa Boman

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 2

Genre

Komedi
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


"Hemliga rum" är en komedi med 4 kvinnliga och 2 manliga roller.
Den handlar om två skådespelerskor med mycket små roller, som väntar på
sina entréer. Under tiden talar dom om sina liv. Komplikationer
uppstår både inom ensemblen och i livet utanför teatern. Hur viktig är
sanningen?