Frysta tillgångar


av Mats-Arne Larsson

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 3


Urpremiär

2001 Gotlands Länsteater, Visby

Genre

Komedi
Fars
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Frysta tillgångar

En komedi/fars med Mobergs Marknadsafton som förebild. Här har jag inte lånat historien utan förutsättningarna, en enkel stående dekor och folklustspelets igenkännbara karaktärer och handfast komik. Allt med stora möjligheter till lokal anknytning och referenser (stycket har gjort succé på både på gotländska såväl som på bredaste Skellefteådialekt och sjungande finlandssvenska).

De två sinsemellan mycket olika systrarna, den ena handfast jordbrukare som stannat för att ta hand om familjegården den andre en sensitiv framgångsrik poet från storstaden, snurrar i en kärlekskarusell runt den mystiske Vladimir. Övervakad av den stränga modern och med fadern, hustyrannen, stel väntande frysen.

En överraskande komedi med två ordentliga kvinnliga huvudroller.