Prestation


av Kristian Hallberg

Förläggare

Draken teaterförlag


Urpremiär

2008 Dramatiska Institutet

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Pjäsen/Texten/Föreställningen "Prestation" presenterar en dynamisk bild, en statisk rörelse och är ett försök att göra upp med föreställningar man har i huvudet, eller det som man måste veta för att forma en berättelse. Om man så vill. Om man vill det. Vill man det. Varför vill man det.