Raging Flames (English)


av Ninna Tersman

Översättare

Gabriella Berggren

Originaltitel

Rasande lågor

Förläggare

Draken teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis