Terroristerna


av Tommy Åberg

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 4

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Personer: Kurt, Alice, Lenny, Valdemar, kapten och  August Strindberg. Några officerare, en åklagare, en journalist kan vara v.o. eller dubblerade.

Det är andra världskriget. Kurt , Lenny och Valdemar är internerade, definierade som kommunister, det vill säga landsförrädare.
Ett rum, eller är det en cell? Kan innehålla ett par våningssängar, ett bord, några stolar.
Kurt opponerar mot Sveriges politik och medias undfallenhet mot Tyskland.
Dessemellan ältar han Strindberg, Bonniers och sitt förfelade författarskap.
Hans Alice är beredd att lämna honom.
Omkring dem mobiliserar reaktionen mot de förmodade, internerade kommunisterna.
Valdemar, som är den ende kommunisten, gör slutligen officiell avbön för att rädda sin familj.
Kurt, Alice och Lenny grälar mestadels om sina relationer, förut och idag.
Valdemar är en godmodig och fridsam människa som försöker få dem att inse vad som är angeläget och avgörande.
Alice lämnar slutligen Sverige för Finland och ett arbete vid teatern.  
En ohygglig hetskampanj i medierna driver fram attentatet mot tidningen Norrskensflamman.
Kapten är initiativtagare till attentatet som kostar Valdemars familj livet.
Valdemar tar till sist livet av sig.
Lenny, som varit angivare, blir kommunist.
Kurt bestämmer sig för att skriva en pjäs om dramat.
Är hans kräfta/cancer godartad?
Tar hans längtan efter sin dotter över? Följer han Alice till Finland?
Jag är säker på det, men lämnar det ändå lite öppet.
Vad har Strindberg för roll i dramat?
Är litteraturen något att hålla i handen när ömsom kalla och heta krigsvindar tar i?
Politiken, den yttre verkligheten, tar slutligen som alltid över, även om man försöker fly en hotande verklighet, in i sina skälvande relationer.