Sova på marmorgolv


av Åke Cato

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 2

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Pjäs i en akt av Åke Cato

PERSONER:
JOHAN, välbeställd f d advokat
SIGGE, hemlös
DORA, undersköterska
**********************

En komedi med allvarlig underton.
Tid: sommarnatt i början av juni. Plats: ett rum på lungkliniken.
När pjäsen börjar är Johan ensam i rummet. Han har cancer i hela kroppen och har bara kort tid kvar att leva.
In i rummet rullas Sigge, en hemlös man, som polisen plockat upp i en park där han låg och  hostade blod.
I början är Johan ytterst irriterad av sitt nya sällskap. Han har utlovats eget rum. Men efter hand börjar de båda omaka herrarna prata och finner att de kanske inte är så omaka ändå. När de börjar berätta sina livshistorier för varandra hittar de gemensamma beröringspunkter och likheter i uppväxt och miljö.
Det uppstår nåt slags kräv vänskap mellan Johan och Sigge.
Sigge berättar om sitt liv som uteliggare och avslöjar att det  värsta som finns att sova på är marmorgolv.
Utanför det öppna sjukrumsfönstret sjunger en fågel. Sigge hävdar att det är en näktergal, Johan tror mer på koltrast.

Under tiden Johan berättar om sitt liv blir Sigge hastigt sämre och rullas ut.

Pjäsen förvandlas nu till ett drömspel som anspelar på Hjalmar Gullbergs dikt Till en näktergal i Malmö. Johan förvandlas till Gullberg, Sigge blir läkaren och skaldens gode vän Sture Berggren, som var  klinikföreståndare när dikten skrevs. Syster Dora blir grevinnan Greta Thott, skaldens trolovade som underlättade för honom att ta sitt liv i den sjö som låg vid hennes slott.

När Johan vaknar upp från drömmen får han veta att Sigge är död.