Omstart


av Birgitta Edberg

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Kortpjäs tänkt som lunchteater, föreningsteater och/eller som inledning till diskussion om kvinnofrid, våld, möjligheter för omstarter i livet.

Omstart ingick i ”Återsamlingsplats” av och med ”fortbildningsdramatikerna” på teaterhögskolan i Stockholm vintern 2008.

ca 30 min