Devil in the Dark


av Gunila Ambjörnsson

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 5

Genre

Komedi
Musikdramatik
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Based om a true story, skulle man kunna säga om DEVIL IN THE DARK, det är naturligtvis inte sant. Pjäsen är min läsning av liv som en gång levts av människor med problem som liknade våra, i en brytningstid som har beröringspunkter med vår egen. Edit Nesbit blev berömd för sina böcker för barn med tidsresor och lek med tiden som alltid har fascinerat och inspirerat mig, men den trevna och rundhyllta fyrabarnsmor på landet jag föreställde mig var hon inte. Hubert Bland, hennes man, var en av tidens ledande intellektuella, George Bernhard Shaw känner vi genom hans dramatik, HG Wells böcker har överlevt honom. Alla har de har efterlämnat brev, dagböcker, tal och egna verk. Många repliker är hämtade ur sådant material, många situationer har faktiskt ägt rum: Rosamund rymde verkligen med HG Wells, pappa ( Hubert Bland) hämtade ridpiskan, George Bernhard Shaw försökte medla på Paddingtons station. Alice Hoathson födde två barn som Edit adopterade, och fast de var unga i en tid då man satte kjolar på stolsbenen för att inte förledas att tänka på erotik hade Hubert Bland i praktiken tre fruar. Två av dem levde trettio år under samma tak. Och alla var de medlemmar av Fabian Society där man entusiastiskt diskuterade politik och samhälle - ett nytt, ett bättre och vackrare.

Allt detta är sant. Ändå kan vi egentligen ingenting veta om de här människorna. Vi kan känna igen oss ändå. DEVIL IN THE DARK är en tolkning av deras liv, från 2000-talets horisont. Och pjäsen tar sig friheter.