Min far Che Guevara


av Suzanne van Lohuizen

Översättare

Maria Tellander

Originaltitel

Mijn vade Che Guevara

Förläggare

Nordiska Aps

Antal skådespelare

Kvinnliga: 6    Manliga: 10

Genre

Barn/Ungdom
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Holländska

Översatt till

Svenska