Brylcreme Blues


av Göran S Jonasson

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 8

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Hur många av oss leker inte med tanken att som vuxen möta sig själv och sin barndom. I Johans nuet är båda föräldrarna borta ur innevarande tid.
Jag skrev pjäsen 1998, och har mer än en gång varit på väg att ”intellektualisera” den. Jag skulle kunna jämföra det med att man på en auktion finner ett antikt skåp. Istället för att bevara dess ursprungliga charm, fernissar och ”snyggar” man till den.
Min pjäs om ett anakronistiskt möte är långt ifrån både Norén och Strindberg.
Jag vill gå så långt som att säga, att den- med sin osminkade barnslighet - skulle kunna passa i en kiosk……årgång 1953.