Aska


av Ad de Bont

Översättare

Maria Tellander

Originaltitel

As

Förläggare

Nordiska Aps

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Holländska

Översatt till

Svenska

Synopsis


Syster och Bror har en gemensam hemlighet. En fruktansvärd och oförlåtlig hemlighet, som de ständigt vill straffa varandra för, för att möjligen komma över det, komma ifrån det, och få förlåtelse för sin synd. De plågar varandra med minnet av det fruktansvärda, de försöker göra det oförlåtliga möjligt att förlåta, de söker tröst hos den Heliga Jungfrun, och straffar sig med hennes helighet. Allt de företar sig leder dem bara vidare in i skammens brinnande centrum.