Lika för lika


av William Shakespeare

Översättare

Göran O Eriksson

Originaltitel

Measure for Measure

Förläggare

Jane Friedmann

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 13


Urpremiär

1994 Dramaten, Stockholm

Genre

Musikdramatik
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Engelska

Översatt till

Svenska

Synopsis


””Lika för lika” skrevs sannolikt – allt är på sin höjd sannolikt när det gäller Shakespeare – sommaren 1604, drygt ett år efter att James 1 hade efterträtt Elisabet på Englands tron, och det finns i texten gott om anspelningar både på kungens personlighet och uppträdande och på den nya situationen i landet, alla mer eller mindre obegripliga för dagens svenska publik.
Vad gör en översättare med sådant? Man möter liknande problem i de andra komedierna. Min övertygelse är att också det mest otillgängliga, det som knyter an till episoder som för länge sedan är glömda, ska återges så troget som möjligt, och detta även om resultatet skenbart blir obegripligt. Det förgångna är ett främmande land, men dess mest främmande tonfall kan väcka ett eko också i oss. De spår som glömskan har sparat – och som har förts vidare till oss av generationer skådespelare – får inte utplånas.”

Göran O Eriksson