Skuvla Nejla


av Cecilia Persson

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 3


Urpremiär

2006 Estrad Norr, Östersund

Genre

Musikdramatik

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Handlingen i korthet

1. Thomas von Westen, kallad samernas apostel, gör sig klar att resa ut bland samerna och missionera

2. Skuvle Nejla berättar för sin fästmö Maria, att han hört Von Westens förkunnelse och bestämt sig för att läsa och bli präst

3. Den långa vägen - Skuvle Nejla ger sig av. När han försvunnit upptäcker Maria att hon väntar barn

4. Maria ensam - hon förstår att hon måste ta hand om barnet själv

5. En vind i nattens mörker
a) Von Westens predikan, om hedendomens mörker och världens ljus
b) Maria föder ett barn som hon gömmer för världen, hos förfäderna som bor i det heliga fjället
c) Tiden går och Skuvle Nejla försjunker i religiösa studier

6. En vind i nattens mörker - Allaq växer upp. Hon saknar sin far och söker honom i drömmen

7. Skuvle Nejlas prästvigning - Thomas von Westen sänder ut honom som missionär bland samerna

10. Hemkomsten - Skuvle Nejlas predikar för sitt folk

11. Återföreningen - Maria och  Skuvle Nejla träffas för första gången på många år

12. Allaq - hälften kvinna, hälften björn. Skuvle Nejla ser sin dotter för första gången

13. Björnjakten
a) Klockaren har sett ett odjur - en förtrollad björn- som han tror är djävulen. Han ber Skuvle Nejla om kyrksilver för att stöpa en kula som kan döda den
b) Djuret, en ung björnhona dödas

14. Efter björnjakten - Maria berättar för Skuvle Nejla att deras dotter inte längre lever

15. Skuvle Nejla tar avsked från kyrklig tjänst och missionsgärning

16. Thomas von Westen får besök av Skuvle Nejla som berättar vad som hänt

17. Framtiden kommer - i drömmen återförenas Skuvle Nejla med sin dotter. Tillsammans korsar de tidens gränser och ser den nya dagens ljus vid horisonten