Fräls oss ifrån ondo


av Anette Skåhlberg

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Det är klart man vill höra till ett sammanhang. Kollektiv eller samfund, förening eller sällskap, bara man är en del av något, bara man betyder något…
De möts på cafeet en vanlig eftermiddag, mannen och kvinnan, och inser att tillsammans kan de frälsa världen, tillsammans kan de bygga det som de så länge själva har saknat…
Och köttets lustar är ingenting när själen frilägger sig och talar öppet…