En enkel till paradiset


av Mats-Arne Larsson

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 3


Urpremiär

1992 4:e Teatern, Västerås

Genre

Barn/Ungdom
Familj
Komedi
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


1992  Från 11 år

En pjäs om främlingskap och hur det kan kännas att komma som invandrare till Sverige. Med utgångspunkt från intervjuer av och diskussioner med människor med invandrarbakgrund har denna pjäs vuxit fram. Den beskriver en ung pojkes möte med det rika Sverige när han kommer hit på 60-talet med sina föräldrar från Finland.