Namn: Spielrein Sabina


av Kerstin Perski

Förläggare

Nordiska Aps

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 3


Urpremiär

2005 Stockholms Stadsteater

Genre

Musikdramatik
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Liksom många andra, blev jag och regissören Michaela Granit starkt berörda av Sabina Spielreins öde. Den ryska judinnan som tidigt blev psykiskt sjuk, blev Carl Jungs första psykoanalytiska patient, tog sig ur sin sjukdom, utbildade sig till läkare och själv blev psykoanalytiker. Men vad vi framförallt ville, var att denna gång ställa Sabina själv och hennes strävan att bli en hel människa i centrum. Därför lät jag hennes eviga själ stiga ner i sitt eget drama och pjäsen Namn: Spielrein Sabina ta vid.

Ur mötet med Sabinas öde, stiger gestalter ur hennes förflutna under 1900-talets första hälft fram. Barndomens Ryssland blandar sig med ungdomsåren i Europa där hon hamnar hos C.G. Jung som svårt psykiskt sjuk, blir hans första patient och älskarinna, själv utbildar sig till psykoanalytiker och blir anhängare av Sigmund Freud. Gestalterna dubbleras, byter kön, ålder och identitet, smälter samman och klyvs som i ett drömspel. I en framhallucinerad verklighet lever hon sitt liv på nytt som i en självanalys, där insikter och självbedrägerier avlöser varandra.

Med hjälp av Eviga Sabina och en grupp på sju skådespelare som intar olika roller, gestaltas hennes liv mellan barndomen i Ryssland och hennes död 1942 då hon och hennes döttrar mördas av nazisterna.

Sabinas öde blir på många sätt en spelplats för tidens motsättningar vilket i texten bl.a. antyds med hjälp av tankar om rummet, rörelsen och musiken.

Tre instrumentalister (förslagsvis klarinett, dragspel och kontrabas) är tänkta att understryka dessa motsättningar genom att bilda en musikalisk klangvärld där Richard Wagners musik och den judiska folkmusiken är huvudingredienser.