Flickan och skulden


av Jörgen Hjerdt

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 6    Manliga: 6


Urpremiär

2005 Stockholms Stadsteater

Genre

Barn/Ungdom
Tragedi
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Flickan och skulden
- en pjäs om samhällets syn på våldtäkt

Fritt efter Katarina Wennstams bok,
förlagd på Albert Bonniers Förlag

Urpremiär på Stockholms stadsteater våren 2005


I våldtäktsmål saknas nästan alltid både vittnen och bevis. Att sexuellt umgänge förekommit burkar inte råda nåt tvivel om, men om det skett frivilligt eller inte, det är svårare att avgöra, i alla fall att bevisa. Man kan känna på sig att vad som hänt, man kan tycka att det är klart som korvspad, men det ska bevisas - utom varje rimligt tvivel. I brist på vittnen och bevis är det viktigaste verktyget rättens besitter sin kunskap i att bedöma de inblandades trovärdighet. De inblandande är målsägande, i 99,9 procent av fallen en kvinna och de anklagade, i 99,9 procent av fallen en eller flera män.
Hur avgör man en persons trovärdighet? Hur ser en en trovärdig person ut? En man en kvinna? Styrs trovärdighetsbedömningen av personers kön, ålder, ideologi, religion, sexualitet, rättsfilosofi och ursprung? Spelar det nån roll vem som ställer frågorna och kan ordingen påverka uppfattningen och tolkningen av svaren? Ja, naturligtvis. Vårt rättsystem styrs och har styrts av den manliga synen på sexualitet. Det ligger ett tydligt tolkningsföreträde till förmån för den manliga trovärdighetsbedömningen. Det kan inga nya lagar i världen ändra på. Det vi måste göra är att medvetandegöra alla inblandade, bland annat oss själva, om med vilka ögon vi ser och vad de ser och inte ser.