Familjen


av Mirjana Rakuljic Feldt

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 2


Urpremiär

2005 Angeredsteatern

Genre

Komedi
Tragedi
Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Vad händer när föräldrars icke införlivade förhoppningar gräver sig allt djupare ner i barnens självuppfattning och där en känsla av skuld gentemot mamma och pappa, vars egna liv inte blev så lyckliga som de än gång drömde om, hotar att splittra en hel familj? I Mirjana Rakuljic Feldts pjäs Familjen är det inte bara denna tematik som är i centrum utan också frågor om vad som händer när den ena i en parrelation är redo att ta steget mot förändring samtidigt som den andra helst vill låtsats som om ingenting har förändrats? Familjen handlar om den frustration som kan uppstå när människors förhoppningar på varandra raseras lika snabbt som ett antagningsbesked kommer med posten och där missförstånd när det gäller riktningen på kärleken ideligen uppstår. Vem skall nu få den kärlek som mamma och pappa tidigare gödslat över barnens uppväxt? I Mirjana Rakuljic Feldts pjäs står middagsbordets längtan och drömmar i centrum. Relationen mellan de vuxna barnen och föräldrarna dras mot sin spets när det som än gång var, hotas av en till synes skrämmande och lockande samtid.

Karaktärer: Fyra, en dotter på ca 19 år, en son ca 18 år, en mamma på ca 40 år och en pappa på ca 45 år.

familjen.jpg