Fire


av Conny Petersén

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2    Manliga: 1


Urpremiär

2004 Teater Tropos, Västerås

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


I ungdomspjäsen FIRE möter vi Madde och Linda som använder våld för att säga ifrån.


Mikael som fått kontakt med Madde via Internet blir medtagen till ett gammalt rivningshus. Han försöker närma sig Madde men blir avvisad. Efter en stund blir han aggressiv och tvingar sig på henne. Då kommer Linda till undsättning och Mikael blir nedslagen. Tjejerna som planerat situationen har fått sin hämnd på äckliga män och kan segrande sticka där ifrån. Men vad som inte fanns med i deras planer är att Mikael känner igen Linda sedan tidigare. Detta får konsekvensen att tjejerna ser sig tvungna att stanna kvar och konfrontera Mikael som då medger att han varit aggressiv på ett sätt som ”kanske inte va så schyst”. Men han hävdar samtidigt att Madde provocerat fram det genom att ge ”en massa dubbla budskap”. För Linda finns inga oklarheter vad gäller skuldfrågan, men för Madde är det inte lika tydligt. Hon står mitt i en dragkamp mellan rätt och fel och en ovisshet om vem som är offer och vem som är förövare. Hon ser upp till Linda och hennes otvetydiga tal om tjejers rätt att säga ifrån, men har samtidigt svårt att hämta egen kraft till den kampen.