Rodnar du?


av Mats Kjelbye

Förläggare

Draken teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 3

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Rodnar du? 1999

En pjäs om att stå bredvid katastrofen. Att nästan kunna ta på den, men sedan välja att inte ingripa. Med utgångspunkt från ett misshandelsfall i periferien får vi följa människor i ett svenskt samhälle som alltid valt att hålla sig utanför konflikter.