Hund i hiss


av Peter Holst

Antal skådespelare

Manliga: 2

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Detta är en av Holsts sex hisspjäser. Skrivna till radion men går även att spela i verklighetens hissar. De är cirka 4 minuter i längd.

Om du beställer en av Holsts hisspjäser får du alla sex pjäser för priset av en.

Två bostadsgäster i samma hus möts i hissen. Den ene har hund med sig. Detta provocerar den andre till otidigheter. En statuskamp inleds och avslutas.

Pjäsen kan spelas antingen med två manliga eller med en manlig och en kvinnlig skådespelare.