Harry, Nils & Gun


av Peter Holst

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 2

Genre

Komedi
Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Detta är en av Holsts sex hisspjäser. Skrivna till radion men går även att spela i verklighetens hissar. De är cirka 4 minuter i längd. Om du beställer en av Holsts hisspjäser får du alla sex pjäser för priset av en. Ett triangeldrama i ett bostadshus. Äktenskap, arbete och grannsämja.