Bigamisten


av Solveig Faringer

Förläggare

Colombine teaterförlag


Urpremiär

1993 CONFIDENCEN/ULRIKSDALs slottsteater

Genre

Musikdramatik

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


En kalejdoskopisk fantasi i två akter om Carl Jonas Love Almqvists sista dag i Amerika 1865.

Bigamisten skrevs som ett betällningsverk med anledning av 200-års jubileet av Carl Jonas Love Almqvists födelse, 1993. Efter urpremiären 1993, spelades pjäsen under hösten på turné med Svenska Riksteatern.

Rollbesättningen var: Almqvist: Sven-Bertil Taube Emma: Anita Blom Kvinnan: Solveig Faringer Vokaltrion: Margareta Brilioth Olof Lilja Gunnar Birgersson Pianisten: Gunnel Lundberg

Regi och scenografi: Lars Runsten

Ett komplett notmaterial kan beställas från Colombine Teaterförlag, Gaffelgränd 1A, 111 30 Stockholm.

(Två musikinslag är komponerade av Solveig Faringer. Därutöver är all musik utom avsnittet ur Mozarts Requiem komponerad av Carl Jonas Love Almqvist.) Akt I  55 minuter Akt II 50 miuter