Anima


av Solveig Faringer

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 3

Genre

Musikdramatik

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


operalibretto  i nio tavlor fritt efter novellen "Johannes och huldran" av Gustav Sandgren

Roller:

sju stycken + kör Anima, dansare som mimar sång. Stämman sjungs av en ljus sopran i kombination med ett instrument, en mörk spilåpipa

Johannes, hög baryton

Hans hustru, mezzosopran

Föräldrar, gudmor, farbror,  jägare och mentalpatienter

"Grekisk kör" Vokalensemble

Handling: Johannes flyr från ett förutsägbart borgerligt liv utstakat av hans föräldrar. Han flyr till skogen för att finna det livet, och inte leva "ägd". Hans öde blir mötet och föreningen med ANIMA, en hägring, ett väsen som föds som "en varm ånga över mörka fjolårsblad...". Innan han blir återförd till verkligheten och hospitalet upplever han med ANIMA kärleken som "gränslöshetens musik, själva livets eldslåga".