Limbo


av Margareta Garpe

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 6    Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Med båt anländer de nya patienterna till behandlingshemmet på den isolerade ön. Där välkomnas de av sjuksköterskan och tillika VD:n Bill, dennes labrador Karlsson samt stjärnterapeuten Betty. Sex kvinnor, olika klass och ålder, men alla drivna till besatthet av alkohol, droger, kärlek, samlas på ön, någonstans mellan himmel och helvete, för att rädda sig undan missbruket. Pjäsen gör en djupdykning, fylld av humor och kärlek, i ett antal kvinnoöden - liv som kantas av rädsla, skuld, droger, kickar och blackouter. Vem vinner livet, vem går under?