Kalaskul


av Daniela Kullman

Förläggare

Draken teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4   


Urpremiär

2000 Teater Scenario

Genre

Komedi
Musikdramatik

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


En förhöjd pjäs med ironi, film och musik. Fyra kvinnor går i en studiecirkel i feminism. Kvinna A är cirkelns ledare och lär Kvinna B, Kvinna C och Kvinna D vad som är rätt och fel.
I akt två leder kvinnorna en kvinnokonferens där det framkommer att det är Marknaden som står bakom feminismrörelsen, som egentligen handlar om att sälja produkter till kvinnor. Det slutar i sång och dans.