Dufvan och Perkkele


av Robert Alftan

Förläggare

Teater & Musik

Antal skådespelare

Kvinnliga: 7    Manliga: 7

Genre

Komedi

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis                          DUFVAN OCH PERKKELE.
    Kort beskrivning av Robert Alftans tragikomedi i två akter om Hella Wuolijoki, Bertolt Brecht och Herr Puntila.

   Första akten utspelas en vacker sommardag 1940 på Wuolijokis herrgård Marlebäck i Tavastland i Finland. Handlingen bygger på kända fakta beträffande Brecht och Wuolijoki och deras samarbete, samt senare avslöjanden angående Brechts privatliv.

                                  I AKTEN

  Finland lever i sviterna efter vinterkriget mot Stalins Sovjetunion. Hitlers politik och krig har tvingat Brecht med fru, älskarinna och sekreterare på flykt. Hella är mitt uppe i en likviditetskris och försöker sälja virke på rot åt sin släkting Roope Puntila. Finska nationalteatern har refuserat hennes skådespel Sågspånsprinsessan. (Innehåller element vilka senare återkommer i Puntila-pjäsen.)
   Finska statpolisen samarbetar med Gestapo och de skickar var sin agent (Santra och Rudolph) att spionera på Hella och hennes flyktingskara.  
  Brecht dirigerar suveränt sina kvinnor. Helene Weigel är hans husmor, Ruth Berlau hans hängivna sekreterare och den lungsjuka Grete Steffin hans sexuella musa/inspiration. Damerna är omväxlande medvetna och oense om hackordningen i den Brechtska hönsgården.
  I brist på arbetskraft anställer Hella de två spionerna, vilka försöker följa upp det intellektuella meningsutbytet i Hellas salong.
  Roope Puntila dyker på kvällen upp på Marlebäck. Spiknykter är han en rabiat rysshatare. För att förhindra ett ideologiskt storgräl förpassar Hella Puntila med en flaska vodka till bastun.
  Puntila kommer från badet kraftigt berusad och på ett strålande humör. Brecht gör sej lustig över karaktärsförändringen. Under kvällen råkar Brecht i Grete Steffins mörka tält stöta på Santra och tar henne för Grete Steffin.
  Puntila gör upp virkesaffären med Hella och åker sin väg
  Puntilas dualism inspirerar tillsammans med Hellas refuserad manus till ett intellektuellt fyrverkeri, som leder till scenen där de agerande bestiger det av möblemanget byggda Hattelmala berget.
 Handlingen bryts av en fredsduva med ett förseglat brev i näbben.  Brevet innehåller Brecht och damernas visum – Stalins inbjudan till Moskva.  Scenen avbryts abrupt av Grete Steffins hostattack – hon hostar blod.


Andra akten utspelas hösten 1949 i östra Berlin på Brechts teater Berliner Ensemble. Handlingen är fiktiv, delvis farsartad och bygger enbart på författarens lust att driva med teater i alla dessa former.

                                             II AKTEN   

   Brecht repeterar en ny politisk version av Herr Puntila för kommunistpartiets centralkommission. Brechts och Hella Wuolijokis gemensamma stycke Herr Puntila har haft stor framgång som komedi på en teater i Zürich. Honoraret har Brecht satt i egen ficka. Nu anländer den utblottade Hella Wuolijoki till Berlin för att plocka upp sin andel av honoraret.
Hella stöter på Roope Puntila förklädd till blind krigsinvalid. Puntila har deltagit i en olaglig vapentransaktion efter kriget och är efterlyst av finska statspolisen.
 Kommissarie Tulpanov från Moskva dyker upp på teatern. Hon hämtar åt Brecht en gåva från Stalin. Det är Grete Steffins urna. Grete avled på sjukhuset i Moskva efter att Brecht, Weigel och Berlau hade avrest till USA. Brechts repetition avbryts av partistyrelsens krav på ny, ideologiskt anpassad dialog.
Mitt i allt dyker Hella upp och Brecht försöker dölja för henne att han repeterar Herr Puntila. Hella och Ruth Berlau glädes åt återseendet. Finska statpolisens (nu i kommunisternas händer) agent Santra anländer till Berlin för att arrestera Roope Puntila. Hon upptäcker Puntila, som flyr till Berliner Ensemble. På teatern stöter hon på sin tyska kollega Rudolph, numera vaktmästare på teatern och STASI-anställd.
  Någon hostar i kulisserna på samma otäcka vis som Grete Steffin i första akten. Brecht blir förskräckt, han misstänker att hon inte alls är död.
Skådespelarna som repeterat kommunistpartiets version av Herr Puntila har avvikit till väst. Weigel och Berlau måst ersätta dem och uppträder vid den enkom för centralkommissionen anordnade hemliga generalrepetitionen av Puntila komedin.
   Santra och Rudolph jagar Roope Puntila på teatern. Puntila stöter på Hella och hon föser in honom i kostymförrådet. Senare dyker Puntila mitt i allt upp i olika förklädnader: som Mutter Courage, Arturo Ui, Mack the Knife o d.
 Någon hostar oroväckande i kulisserna när föreställningen börjar. Hella lyssnar och upptäcker att det är delvis en av henne författad dialog. Roope kommer in på scenen och uppträder oundvikligen som sej själv. Brecht hamnar i en dramaturgisk dilemma. Han är inte lika mycket proletärförfattare som Hella. Hella och Roope finner varandra och bygger gemensamt upp Hattelmala ås av scenrekvisitan. Stalin dyker upp i form av en stor docka. Scenarbetaren som bär på dockan hostar på samma vis som Grete Steffin i första akten. Tulpanov befaller att de agerande förhåller sej till dockan som vore det Stalin själv.
Brecht uppmanar kamrat Tulpanov att göra sej av med Hella, eftersom hon är en farlig intellektuell. En gondol sänkes ner från himlen och Hella och Roope flyger sin kos mot Finland.
 Kommissarie Tulpanov tar fram sin pistol, skjuter ett skarpt skott i taket. Hon befaller publiken att avlägsna sej i små grupper från teatern. Den som knystar ett ord om den hemliga generalrepetitionen kommer att utsättas för långt gående förhör av STASI. Straffen kommer att bli hårda, säger hon och ger publiken order att lämna salongen.
                                         - ++++ -
 
R.A.

Detta manus finns även på finska i författarens egen översättning.