Tillvarons monster


av Torbjörn Elensky

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

SynopsisPjäsen har sju roller varav tre stycken kan spelas av antingen kvinnor eller män.